Nokta Dedektör Site Gizlilik Politikası


İleride sözkonusu şartları okumamış veya okumuş olup ta bunlara uygun davranmamış olmanızdan kaynaklanabilecek olan her türlü maddi ve manevi zarara ilişkin talebinizden NOKTA DEDEKTÖR LTD. ŞTİ.'nin ve/veya NOKTA DEDEKTÖR LTD. ŞTİ. Web Sitesi'nin, bu sitedeki hertürlü içeriğin hazırlayıcılarının, çalışanlarının, NOKTA DEDEKTÖR LTD. ŞTİ.'nin yetkilendirdikleri kişi ve kuruluşların hiçbir hukuki ve cezai sorumluluğu bulunmamaktadır.

Şu kadar ki; NOKTA DEDEKTÖR LTD. ŞTİ. Web Sitesi'ni ziyaret edenlerin, yorum platformlarına katılanların, reklam ve sponsorluk veren şirketlerin, Web Sitesi'nde yayınlamış olabilecekleri yazı, bilgi, yorum, haber, görüntü, NOKTA DEDEKTÖR LTD. ŞTİ. logosunun, anasayfa ile alt bölüm bağlantılarının NOKTA DEDEKTÖR LTD. ŞTİ. dışı web sitelerinde kullanımı, web.posta, cep.net vb. hizmetlerinin ve kullanıcılar tarafından NOKTA DEDEKTÖR LTD. ŞTİ. sunucularına yüklenip yayınlanan her türlü içeriğin kullanımı suretiyle edinilen bilgi ve yorumlar dahil ve fakat bu sayılan kişiler ya da yayınlarla sınırlı olmaksızın, Internet'in genel teamüller doğrultusundaki yapısı gereği sorumluluk ve yetkisinde olmayan herhangi bir içerikten, NOKTA DEDEKTÖR LTD. ŞTİ.'nin hukuki, cezai ve/veya şahsi hiçbir sorumluluğu bulunmamakta olup, işbu Web Sitesi ziyaretçileri bu hususu bu siteye girdikleri andan itibaren kabul ve beyan ederler.

NOKTA DEDEKTÖR LTD. ŞTİ., işbu hüküm ve şartları dilediği zaman önceden haber vermek zorunda olmaksızın tek taraflı olarak değiştirme ve güncelleme hakkını haizdir.

NOKTA DEDEKTÖR LTD. ŞTİ. web sitesi'nde yer alan her türlü bilgi, istatistiki şekil ve değer, güvenilirliği genel teamüller çerçevesinde kabul edilen kaynaklardan elde edilerek derlenmiş olup, doğrulukları ve yeterlilikleri hiç bir şekilde NOKTA DEDEKTÖR LTD. ŞTİ. tarafından garanti edilmemektedir.

NOKTA DEDEKTÖR LTD. ŞTİ. web sitesinde yer alan bilgi, değerlendirme, yorum ve istatistiki şekil ve değerlerin kullanımı sonucunda doğabilecek doğrudan veya dolaylı maddi ve/veya manevi menfi ve/veya müsbet zararlardan ve olası sair zarar ve masraflardan dolayı NOKTA DEDEKTÖR LTD. ŞTİ.'nin hiç bir şahsi, hukuki ve cezai sorumluluğu mevcut değildir.

NOKTA DEDEKTÖR LTD. ŞTİ. web sitesi'ne girmeden önce yukarıdaki uyarı ve beyanları okumuş olduğunuz farz ve tarafınızca kabul edilmekle bu hususta herhangi bir anlaşmazlık, iddia ve talep olduğu takdirde, iş bu web sayfasında yazılı bulunan bu ibarelerin ve NOKTA DEDEKTÖR LTD. ŞTİ.'ye ait diğer tüm bilgisayar kayıtlarının tek ve gerçek münhasır delil olarak HUMK madde 287'ye uygun olarak İstanbul Mahkemeleri ve İcra ve İflas Dairelerinin yetkisine sunulacağı NOKTA DEDEKTÖR LTD. ŞTİ. tarafından beyan ve işbu NOKTA DEDEKTÖR LTD. ŞTİ. Web Sitesi'ne giren kişi(ler), kuruluş(lar) tarafından kabul ve taahhüt edilir.